Objavljeno 17. januarja 2017

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) in sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske …

Objavljeno 23. decembra 2016

Pripravili smo krajša navodila o spremembah v programu Plače za leto 2017. Nova dohodninska lestvica in višina olajšav, Spremenjena shema REK obrazcev, Izplačilo poslovne uspešnosti po 1.1.2017.


Notice: Undefined index: extension in /home/webhosting/www.vasco.si/wp-content/themes/vasco/archive.php on line 76
Objavljeno 7. decembra 2016

Proračunski uporabniki ste s strani UJP prejeli dopis številka 405-624/2016-1 dne 5.12.2016 z naslovom »Uvedba novega obrazca UPN s QR kodo«. Predvidoma bo obrazec UPN s QR kodo na voljo …

Objavljeno 19. oktobra 2016

Nudimo vam možnost udeležbe na seminarju na temo inventure v programu Fakturiranje. Seminar bo zajemal celoten postopek od priprave na inventuro, potek popisa ali ročno ali s pomočjo čitalca, vnos …

Objavljeno 17. oktobra 2016

K sodelovanju vabimo novega/o sodelavca/ko za prosto delovno mesto: IT in uporabniška podpora strankam (računovodstvo) Oblika zaposlitve: zaposlitev za nedoločen čas s preizkusnim obdobjem. Obseg dela: Podpora uporabnikom preko telefona …

Objavljeno 11. oktobra 2016

V Vasco d.o.o. smo zavezani k vsakodnevnemu izboljševanju aplikacij in orodij s katerimi delajo naše stranke. K temu sodi tudi sodobna spletna izkušnja, kateri smo se približali s prenovljenim spletnim …

Objavljeno 5. oktobra 2016

Seznam vseh najnovejših popravkov in sprememb v programu Plače za javni sektor.

Objavljeno 25. julija 2016

Ministrstvo za javno upravo je z začetkom letošnjega leta pričelo z izdajanjem digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA druge generacije. Pripravili smo navodila za njihovo namestitev.

Objavljeno 3. marca 2016

Pripravili smo obširna navodila za oddajo M1, M2, M3 in M12 obrazcev preko kadrovskega vmesnika e-VEM portala.

1 2 3 21