V menijih je možno izpisati knjigo prejetih računov za obdobje od-do datuma. Knjigo lahko omejimo tudi samo za določenega partnerja, za določeno vrsto knjige ali samo prejete račune knjižene na določenem simbolu. V kolikor teh omejitev ne vpišemo se izpiše celotna knjiga za omejeno obdobje. Pri urejenosti nastavimo v kakšnem vrstnem redu bodo prikazana postavke na pregledu knjige. V stolpec 4 pišem določimo kateri podatek iz knjižb naj bo viden v knjigi.

Na gumbu Nastavitve lahko vklopimo Izbira jezika pred kreiranjem XLS datoteke, ob izvozu knjige v excel se bo pojavilo vprašanje v kakšnem jeziku želimo izvoziti knjigo v excel (na voljo je še izvoz v Angleščini). Ter Vpisani datumi se shranijo v vseh bazah, vklopljen parameter vpliva na ponujajnje datumov, urejenosti izpisa od zadnjega izpisa.

GKW_meni345

Pregled knjige ima v zgornjem delu prikazane nastavitve izpisa (obdobje od-do, katera knjige,…). V desnem zgornjem kotu je opcija Skrij prazne stolpce, na pregledu se skrijejo stolpci v katerih ni podatkov.

GKW_meni345_seznam

F4 Naredi knjigo odpre ponovno okno za izbiro obdobja in ostalih podatkov.

F5 Tiskaj knjigo izpiše knjigo na tiskalnik ali PDF datoteko, ter pošiljanje izpisa po elektronski pošti.

Izvoz v XLS odpre program Microsoft Excel in izvozi knjigo. Ob primeru da uporabljamo tudi Dokumentni sistem se pojavi tudi vprašanje “Izvozim tudi skenirane dokumente”. Ob vklopu moramo izbrati tudi primerno pot do prazne mape, v katero bomo izvozili priloge. Ob večjem številu dokumenotv in prilog lahko izvoz zasede kar veliko prostora na disku.

Gumb Modra “bucka” v spodnjem delu ekrana nam odpre prikaz prilog na posameznem zapisu v knjigi. Kadar ob knjiženju ali vnosu faktur prilagamo tudi skenirane dokumente na posamezno knjižbo/račun, se le te vidijo tudi ob pregledu knjig za DDV. Prilaganje dokumenotv je možno samo ob uporabi modula Dokumentni sistem.

3.4.1. do 3.4.4. Pregled knjige IF - tiskanje, izvoz v xls 3.4.9., 3.4.A. in 3.4.B. Ročni vnos v knjigo prejetih in izdanih faktur