V GK je mogoč prejem eRačun na dva načina. Prvi način je preko elektronske poti ponudnika www.bizbox.eu (ZZInet) in drugi preko prenosa datotek iz mape (prenos iz bančnih aplikacij). Razlikujeta se v tem, da pri prvem načinu ne rabimo predhodno na portalu prenesti oz. shraniti datoteke in jih šele nato uvoziti, ampak vse deluje preko gumba prenos v knjiženju.

V meniju 8.7. Skupni parametri programa na zavihku 7. Predali za E-račune nastavimo opcijo ZZInet v primeru prvega načina, vpišemo še uporabniško ime in geslo, ki smo ga določili na portalu www.bizbox.eu. V primeru prenosa preko datotek, obkljukamo parameter 8. Uvoz e-računov iz mape in v 9. Mapa za uvoz e-računov nastavimo mapo kamor shranjujemo eRačune.

7.2. Nastavitev izpisov Posebna ureditev VEM-OOS (mini VEM)