S to operacijo si lahko prenesete privzete formule za gospodarske družbe, ki so pred nastavljene in narejene na podlagi privzetega kontnega plana, ki si ga je v glavno knjigo moč prevzeti z naše spletne strani. Najprej vnesete leto, za katero so privzete formule, nato pokljukate za katero poročilo želite formule prenesti in s klikom na F9 Potrdi prenesete želene formule.

napoved_222

2.2.1 Privzete formule za samostojne podjetnike 2.2.3 Privzete formule za društva