S to operacijo si lahko prenesete privzete formule za društva, ki so pred nastavljene in narejene na podlagi privzetega kontnega plana, ki si ga je v glavno knjigo moč prevzeti z naše spletne strani. Najprej vnesete leto, za katero so privzete formule, nato pokljukate za katero poročilo želite formule prenesti in s klikom na F9 Potrdi prenesete želene formule.

napoved_223

2.2.2 Privzete formule za gospodarske družbe 2.2.4 Privzete formule za SP, GD, DRUŠTVA