S to operacijo si lahko prenesete privzete formule in sicer za vse tri tipe napovedi naenkrat (s.p., gospodarske družbe, društva), ki so pred nastavljene in narejene na podlagi privzetega kontnega plana, ki si ga je v glavno knjigo moč prevzeti z naše spletne strani. Najprej vnesete leto, za katero so privzete formule, nato pokljukate za katero poročilo želite formule prenesti in s klikom na F9 Potrdi prenesete želene formule.

napoved_224

2.2.3 Privzete formule za društva 2.3 Kopiranje formul