Kopiranje formul vam omogoča prenos nastavljenih formul med bazami – podjetji.

2.2.4 Privzete formule za SP, GD, DRUŠTVA 2.3.1 Kopiranje formul za samostojne podjetnike