Za prenos formul za gospodarske družbe morate najprej izbrati številko podjetja (direktorij), kjer se nahajajo nastavitve formul, ki jih želite prenesti v številko podjetja (direktorij) v katerem se trenutno nahajate. Poveste še leto formul, ki jih želite kopirati, ter leto, v katero naj program izbrane formule zapiše. Z F9 Potrdi izvršimo ukaz kopiranja.

napoved_232

2.3.1 Kopiranje formul za samostojne podjetnike 2.3.3 Kopiranje formul za društva