Za prenos formul za društva morate najprej izbrati številko podjetja (direktorij), kjer se nahajajo nastavitve formul, ki jih želite prenesti v številko podjetja (direktorij) v katerem se trenutno nahajate. Poveste še leto formul, ki jih želite kopirati, ter leto, v katero naj program izbrane formule zapiše. Z F9 Potrdi izvršimo ukaz kopiranja.

napoved_233

2.3.2 Kopiranje formul za gospodarske družbe 2.4 Izpis formul