Tu si lahko pripravite izpis navodil za formule, pa tudi za oblikovanje izpisov. Navodila so ločena za posamezen tip napovedi, tako da si najprej izberete, katera navodila želite izpisati, poveste kam se navodila izpišejo in z F9 Potrdi pripravite izpis. Navodila vam bodo v pomoč pri oblikovanju oz. spreminjanju formul, pa tudi pri oblikovanju izpisov, ki jih je mogoče pripraviti v okviru letnega poročila.

napoved_25

2.4 Izpis formul 2.6 Nastavitev oblike poročila o oddaji