Tu oblikujete poročilo o oddaji za letna poročila, ki jih pripravljate za samostojne podjetnike v meniju 1.1.

2.6 Nastavitev oblike poročila o oddaji 2.6.2 Oblika poročila o oddaji za gospodarske družbe