Tu oblikujete poročilo o oddaji za letna poročila, ki jih pripravljate za gospodarske družbe v meniju 1.2.

2.6.1 Oblika poročila o oddaji za samostojne podjetnike 2.6.3 Oblika poročila o oddaji za društva