Tu oblikujete poročilo o oddaji za letna poročila, ki jih pripravljate za društva v meniju 1.3.

2.6.2 Oblika poročila o oddaji za gospodarske družbe 2.7 Sprememba šifre napovedi