Tu spreminjate šifre napovedi za gospodarske družbe, pozorni morate biti na to, da je nova šifra napovedi prosta. Vpišete staro šifro napovedi, novo želeno še neobstoječo šifro napovedi ter potrdite z F9. Program bo prepisal vse podatke iz izbrane obstoječe na novo še neobstoječo šifro.

napoved_272

2.7.1 Sprememba šifre napovedi za samostojne podjetnike 2.7.3 Sprememba šifre napovedi za društva