V tem meniju brišete podatke napovedi za gospodarske družbe tako, da vnesete zaporedoma šifre napovedi od-do v prvi dve polji, ki jih želite brisati, v drugi dve polji pa navedete šifre napovedi od-do, ki jih v intervalu vnesenem za brisanje ne želite brisati. napoved_282

2.8.1 Brisanje podatkov napovedi za samostojne podjetnike 2.8.3 Brisanje podatkov napovedi za društva