V tem izpisu dobimo hitri izpis starih oz. shranjenih plač za delavca. Na izpisu so možni maksimalno štirje stolpci. Na gumbu Nastavitve nastavimo željene stolpce na izpisu.

Pri izpisu nato izberemo delavca in vpišemo od..do datuma, katere shranjene plače želimo zajeti in potrdimo.

 

place_22

Ob pregledu se lahko s dvoklikom na posamezno vrstico prikaže obračunski list. Pri pregledu obračunskega lista imamo spodaj na voljo, da obračunski list natisnemo s tipko F5 Izpis obrč. lista ali izpišemo testno REK in iREK obrazec za izbranega delavca s tipko Ctrl+F5 Izpis iREK.

place_22_dvoklik

Boniteta-Avto 2.5. Izpis kreditov, prilog, opomb,...