Šifrant bank lahko napolnimo s tipko Prenos z interneta. Šifrant bank se uporablja pri delavcih v matičnih podatkih, katero banko ima delavec in za namen izdelave UPN nalogov oz. ISO-SEPA datoteke. Pri vnosu banke moramo poleg osnovnih podatkov banke vnesti tudi Koda namen plačila (Sala – za nakazilo osebnega dohodka), BIC koda banke je obvezen vnos v primeru tuje banke (samo EU). Vrsta izplačila mora biti nastavljena na 5 – OSR (posamezna nakazila)Transakcijskega računa banke ne vnašamo. Nakazilo plače je možno na banko v EU območju preko standartne ISO-SEPA datoteke.

place_32_vnos

3.1. Kreditorji 3.4. Prispevki