Prispevki se nastavijo ob prvi nastavitvi podjetja. Dodatno pa lahko nastavimo na popravljanju posameznega prispevka tudi podatke za nakazilo. Na zavihku 2. Nalogi za podjetja in 3. Zasebniki je model in sklic v dobro nastavljen po predpisani obliki. Nastavimo lahko tudi željen model in sklic v breme, katere potem lahko uporabimo pri knjiženju bančnih izpiskov oz. uvoza in avtomatskega knjiženja bančnih izpiskov. Posamezen prispevek lahko razdelite tudi na več različnih sklicev v breme glede na refundacije, invalidnine, javna dela, avtorsko delo iz delovnega razmerja in poslovodenje.

place_34_sklic

3.2. Banke 3.7. Delovna mesta