Na podlagi 12. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Gre za izplačilo za poslovno uspešnost, ki je po zakonu, ki ureja delovna razmerja opredeljeno kot sestavni del plače (trinajsta plača, božičnica, novoletna nagrada).

Po 1.1.2018 (novela ZDoh-2S) bodo delodajalci lahko brez obračuna akontacije dohodnine (torej ne da bi se ta del plače všteval v delavčevo davčno osnovo) izplačali 100% zadnje znane povprečne mesečne plače v RS.

Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost ima nekaj pogojev:

  • Pred izplačilom nagrade je treba sprejeti interne akte.
  • Plačilo je lahko le enkrat letno, ni pa nujno, da v tem času preteče 12 mesecev.
  • Izplačilo je (do 1.1.2018) lahko največ 70% povprečne bruto plače v državi.
  • Za davčno ugodnejšo obravnavo dela plače za poslovno uspešnost ni nujno, da se vsem delavcem, ki so upravičeni do tega dela plače po splošnem aktu delodajalca ali po kolektivni pogodbi, izplača del plače za poslovno uspešnost. v enaki višini zneska. Zakonska zahteva je, da so merila in kriteriji določeni enotno za vse delavce.
  • Izplačila nagrad so lahko višja, a je iz dohodnine izvzet (1.1.2018) le del do 70% povprečne bruto plače v RS.

Ustrezno Vrsto Plačila (VP) za izplačilo Poslovne uspešnosti vam program SAMODEJNO nastavi preko menija 5.E.1 Čarodej za izplačila nad Uredbo in sicer opcija:

  • »V« – Del plače za poslovno uspešnost (Šifra dohodka: 1151 Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2). (v našem primeru nam je program dodelil VP 275)
  • »W« – Del plače za poslovno uspešnost (prispevki) (Šifra dohodka: 1152 Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo). (v našem primeru nam je program dodelil VP 276)

Ko odprete meni 5.E.1 označite opcijo »V« za znesek nad Uredbo ali »W« za znesek do Uredbe oziroma če boste imeli izplačilo »do in nad Uredbo«, odprete dva nova VP-ja, torej čarodeja poženete dvakrat. Program vam samodejno izbere ustrezen VP, ponudi naziv VP-ja, torej načeloma samo potrdite izbor z gumbom »F9«.

Trenutno zadnja znana bruto povprečna plača v RS je za september 2017 in sicer v višini 1.604,38 EUR kar pomeni, da znaša neobdavčeni del poslovne uspešnosti 1.604,38 * 70% = 1.123,07 EUR.

Če imamo izplačilo tudi nad Uredbo, je potrebno urediti še nastavitve na gumbu »F4 Posebnosti« v meniju 1.3 Obračunavanje. Za izplačilo do Uredbe ni potrebna nobena dodatna nastavitev na gumbu »F4 Posebnosti«.

V meniju 1.3 Obračunavanje na gumbu »F4 Posebnosti« nastavimo:

– pri “Formula za znesek” vpišete B275 ali če formula že obstaja, k formuli na koncu dodamo +B275

– pri formuli “Formula-dohodki brez prisp.” pustimo formulo tako kot je oz. se te vrstice tako ali tako ne da popravljati

– pri “Na koliko mesecev” nastavimo na 12

– pri “Prištejem plačo ki je ažurirana dne (1)”: v primeru da je poslovna uspešnost izplačana pri plači oz. skupaj s plačo (imamo samo en skupen obračun), tega datuma ne vnesemo, če pa je izplačilo poslovne uspešnosti posebej (imamo dva ločena obračuna, ni pomembno če gre za dejansko izplačilo na isti datum), tu vnesemo datum shranitve oz. ažuriranja zadnje plače

– pri “Če ni osnove …” priporočamo opcijo »Davek računam po minimalni stopnji (16%)«

Te nastavitve shranimo, nastavimo še ostale podatke za Obračun (mesec.leto, …) in shranimo nastavljeno preko gumba »F8 Shranitev«. V meniju 1.2 vnesemo ustrezen VP in bruto znesek nagrade. Če imate veliko zaposlencev in bodo vsi dobili enak bruto znesek nagrade, si lahko pomagate z menijem 1.1.2 Vnos določenega VP za vse delavce. Na koncu sledi še Obračunavanje v meniju 1.3, kontrola vsega skupaj, oddaja obrazcev na eDavke ter Ajpes, kreiranje plačilnih nalogov ter knjiženje v Glavno knjigo.

Privzeta nastavitev poročanja izplačila Dela plače iz poslovne uspešnosti na iREK obrazcu je sledeča. Pod polje »A062« se vrednost zapiše v »P01«, pod polje »M4« pa v »M01«. Če gre za izplačilo Dela plače iz poslovne uspešnosti, ki ni vezana na prisotnost delavca in bi se na iREK poročalo pod polji »A062-P04« ter »M4-M05«, morate v meniju 5.6 Nastavitev izpisov, obrazcev na zavihku 5. M4 popraviti dve formuli. V vrstici »Znesek ostalih dohodkov (formula)« je potrebno VP dodan preko čarodeja za izplačilo poslovne uspešnosti, izločiti. Na koncu obstoječe formule dodate »-B276« oziroma če imamo izplačilo tudi nad Uredbo »-B275-B276«. V vrstico »Del plače za poslovno uspešnost, ki ni vezana na prisotnost delavca (formula)« pa ta isti del formule vpišete »B276« oziroma če imamo izplačilo tudi nad Uredbo »B275+B276«.

S.B. Bolniški listi (E-Bol) Regres za letni dopust - postopek obračuna