Na izpisu se nahajajo trije različni obrazci in sicer Zahtevek za refundacije, Potrdilo za darovanje krvi in Potrdilo za vse refundacije. Nastavitve so že prednastavljene in jih ne spreminjamo.

Za izpis Zahtevka za refundacije samo potrdimo izpis in se bo izpisal zahtevek za refundacijo. Glede na nastavitev Dejanskih in Normirnih ur v meniju 1.3.Obračunavanje bo izpis zahtevka v obliki Dejanski ali Fiksni obračun.

place_159

Za izpis Potrdila za darovanje krvi na tretjem zavihku 3. Potrdilo za krvodajalce vnesemo polja Izračun osnove “od..do” datuma shranjenih plač. Izračun bo pravilen samo pri tistih delavcih, ki so bili v preteklem letu celo leto zaposleni v našem podjetju. Za tiste, ki pa niso bili celo leto zaposleni pa lahko na prvi strani vklopimo Izpis potrdila-popravek podatkov pred izpisom v tem primeru se pred izpisom odpre še okno v katerem popravimo podatke pred izpisom potrdila.

place_159_potrdilo

1.5.9 Zahtevek za refundacije 1.5.9.2 Obrazec eVem-Ndm za refundacije