Pojasnilo za VP320 Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev – neobdavčeno

V primeru da delavec za opravljanje dela uporablja lastna sredstva, mu delodajalec lahko izplača nadomestilo za uporabo le-teh, običajno je vrsta plačila VP320, kjer se vnese neto znesek. Poroča se na ločenem Rek obrazcu in sicer z oznako 1110 – Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov. Obstaja še Rek obrazec 1111 – Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu. Privzeta nastavitev v programu je Rek 1110. Podatek lahko spremenite v meniju 5.6 Nastavitev izpisov, obrazcev na zavihku 3. REK1, v polju Ostali prejemki do uredbe (prva vrstica).

Priprava poračuna za zamenjavo plačnega razreda - SPJS Uvoz obračunskih podatkov preko Excel datoteke