Starejši izpis nalogov.

2.R. Rek obrazci 3. Šifranti