Brisanje dnevnic na nalogih določenega delavca. Možnost imate izbirati med domačimi, tujimi ali oboje.

5.6. Oštevilči interne številke 5.8. Časovna blokada