Ročna oznaka plačil, da so že prenešena v Glavno knjigo.

5.D. Označi, da plačila niso prenešena v GK 5.F. Servisni programi