Vsem nalogom ali le določnemu segmentu lahko s to funkcijo spremenite letnico. Uporabno, če ste v začetku leta pomotoma vpisovali naloge še pod lansko leto.

5.F.1. Kontrola baze 5.F.3. Prenos nalogov iz delavca X na delavca Y