Funkcija omogoča kopiranje nalogov (lahko so omejeni datumsko ali glede na delavca) iz enega leta v drugega. Ob kopiranju lahko tudi avtomatsko preračuna dnevnice, tečaje in vrednost kilometra.

5.F.6. Brisanje delavcev in nalogov 5.F.8. Obnovi procedure