Pobriše partnerje, konte in stroškovna mesta, ki nimajo nobene knjižbe.

8.5.3 Sprememba šifre partnerja v davčno številko 8.5.5. Brisanje po nazivu podvojenih partnerjev