Se nastavi, če se prijavljate z zunanjim programov v bazo z ODBC gonilniki.

8.5.G. Administracija uporabnikov in gesel 8.5.R. Brisanje podatkov drugih programov