Če smo računovodski servis, si lahko vklopimo skupne šifrante obrestnih mer in deviznih tečajev. To pomeni da nam ne bo potrebno za vsako podjetje posebej vnašati deviznih tečajev in obrestnih mer, ampak bomo to storili le v enem. Najprej v podjetju v katerem imamo najnovejše oziroma največ podatkov o deviznih tečajih in obrestnih merah v meniju 8.6.1. vklopimo skupne šifrante. Obkljukamo kaj želimo in pritisnemo tipko F9. Potem zapustimo program in ga ponovno odpremo in v meniju 8.6.2. v istem podjetju izberemo prepis iz lokalnih datotek v skupne. Pri vseh ostalih podjetjih enostavno samo še vklopimo skupne šifrante (meni 8.6.1.).

Enako je mogoče nastaviti skupni šifrant tudi za druge podatke, vendar se je prej potrebno posvetovati z Vasco svetovalci.

8.5.M. Test mreže 8.7. Skupni parametri