Pregled sprememb v programih. Ker je sprememb in dodelav veliko, spremljajte Vasco mesečnik in obvestila.

8.G. Gesla 8.W. Domača Web stran Vasco d.o.o.