Pregled dogodkov v programu od..do datuma vam prikaže kdo je na katerem računalniku kaj naredil vnesel, popravil, pobrisal prejemek in podobno.

8.S. Spreminjanje gesla 8.P. Seznam poslane pošte