Program zapirajte preko menija X. in ne na kakšen drug način, saj lahko pride do poškodbe baze podatkov.

9. Okna Odpiranje predala (e-računi)