Program Fakturiranje.web je namenjen za pregledno in preprosto izdajo predračunov, računov brez dobavnic, avansov, dobropisov in tudi dokumentov za delo z zalogo (prevzemnice, dobavnice in interno razknjiženje). Omogoča vodenje zaloge v enem skladišču, inventuro in s pomočjo mesečnega fakturiranja omogoča tudi lažje izdajanje večje količine faktur na določene datume (najemnine, naročnine, članstva,…).

Poleg veleprodaje, je mogoče preko njega uporabljati tudi davčno blagajno za potrjevanje gotovinskih faktur. Ker je program povezan z računovodskim programom Glavna knjiga, omogoča preprosto prenašanje podatkov in stalno kontrolo nad vnesenimi podatki.

3.R. Šifranti 5.1.1. Računi brez dobavnice