Aplikacija Napoved (letna poročila za FURS in AJPES za leto 2016)

Objavljeno 17. februarja 2017

17.2.2017.

Furs je 16.2.2017 objavil novo različico Silvestra Fineus, kar pomeni da je za oddajo DDD_DDD za samostojne podjetnike predvidena nova shema. Posledično je tudi nova verzija programa Napoved z oznako 2.4.7.3 datuma 16.2.2017, ki ima vgrajeno ustrezno shemo za oddajo na eDavke.

Z nadgradnjo Napovedi dne 10.2.2017, verzija 2.4.7.0, je program pridobil Napoved za Nepridobitne organizacije zasebnega prava. Obrazci Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Obračun davka imajo tudi že prednastavljene formule

7.2.2017.

Verzija programa Napoved z oznako 2.4.6.5 z datumom 7.2.2017 ima pri oddaji DDD_DDD za samostojne podjetnike na eDavke, vgrajeno staro XSD shemo DDD_DDD_9.xsd, ker so nam z eDavkov javili, da bodo novo DDD_DDD_10.xsd mogoče podprli do prihodnjega petka. Tako je zaenkrat omogočena oddaja po stari shemi. Ko bodo eDavki podprli novo shemo, bomo enako morali narediti na naši strani in izdati novo verzijo. Odpravljene so bile tudi vse ostale do sedaj znane težave, tako za eDavke kot Ajpes.

25.1.2017.

Trenutna verzija programa Napoved omogoča vnos podatkov za Samostojne podjetnike, Gospodarske družbe in Zadruge ter Društva. Nekaj manjših sprememb iz Uradnega lista 86/2016 še manjka, je pa dejstvo, da te spremembe ne bodo vplivale na vnesene podatke. Čaka se tudi še odprtje portala Ajpes za vnos Letnih poročil, ker zaenkrat oddaja ni možna.

Verzija Napovedi, ki bo imela prilagojene vse predpisane obrazce ter generirala ustrezne XML datoteke za potrebe FURS-a in AJPES-a, bo na voljo predvidoma v četrtek, 2.2.2017. Do sredine meseca februarja bomo Napoved razširili tudi na Nepridobitne organizacije (ustanove, politične stranke, sindikati,…).

Za vse, ki še ne poznate aplikacije, pa informacija, da gre za produkt, ki omogoča prenos knjižb iz Glavne knjige ali Knjige prometa, nato obdelavo vseh prilog in končno oddajo Letnih poročil na FURS in AJPES preko datoteke xml. Omogočena je izdelava poročil za Samostojne podjetnike posameznike, Gospodarske družbe in Zadruge ter Društva.

Cena aplikacije za neomejeno število Napovedi znaša 230 EUR plus DDV, medtem ko opcija za izdelavo do deset Napovedi stane 140 EUR plus DDV. Plačilo velja za izdelavo Napovedi za letne obračune 2016 oziroma so vam posodobitve na voljo do izteka tekočega koledarskega leta. Dodatnega letnega vzdrževanja ni.