ŠOLE in VRTCI (obračun šolske prehrane, dodatnih aktivnosti in oskrbnin)

Šolska evidenca, obračun stroškov prehrane SOLAW
 • vnos prisotnosti oziroma odsotnosti otrok
 • izračunavanje prehrane iz vnešene prisotnosti
 • možnost obračunavanja različnih obrokov (malica, kosilo, pop. malica…)
 • obračun stroškov obšolskih in šolskih dejavnosti (športni dnevi, jezikovni tečaji…)
 • izpis matičnih podatkov
 • izpis posebnih položnic
 • priprava datoteke za direktne bremenitve – zbirni center
 • avtomatsko knjiženje plačil iz datoteke – zbirni center
 • možnost tiskanja položnic v EPPS ali KRO
 • razni izpisi in pregledi dolgov, obračunov, plačil, preplačil …
Obračun vrtca SOLAW
 • obračun vrtca po standardu objavljenjem v Uradnem listu
 • vnos odločb regresa in upoštevanje le teh pri obračunu
 • vnos odsotnosti, bolnišk in rezervacij ter obračun
 • obračun dodatnih aktivnosti vrtca (lutke,….)
 • priprava in izpis posebnih položnic
 • priprava datoteke za direktne bremenitve – zbirni center
 • avtomatsko knjiženje plačil iz datoteke – zbirni center
 • razni izpisi in pregledi dolgov, obračunov, plačil, preplačil …