KADROVSKI PODSISTEM

Plače

Program je namenjen obračunu plač, obračunom ur in prispevkov za zasebnike in lastnike zasebnih podjetji. Odlikujejo ga prilagodljivost, hitrost in enostaven uporabniški vmesnik. Obračun plače je možen za zasebni in javni sektor.

Program vsebuje:

 • Vnos podatkov o delavcih (krediti, zavarovalne premije, sindikati, prevoz, prehrana, olajšave,…)
 • Vnos postavk za obračun
 • Prenos postavk iz povezanih rešitev registracije časa in preko excel datotek
 • Šifrante povezane z vnosom delavcev in sicer banke, kreditodajalce, stroškovna mesta, delovna mesta, relacije,…
 • Obračunavanje plač in dohodkov povezanih z zaposlitvijo
 • Izpis plačilnih list in možnost direktnega pošiljanja po elektronski pošti
 • Obračun ur in prispevkov za zasebnike in lastnike zasebnih podjetji
 • Izpis in priprava obrazcev za oddajo v predpisanih datotekah (REK1, iREK, OPSVL, Ajpes obrazci,…)
 • Priprava nalogov za plačilni promet v ISO-SEPA standartu
 • Sezname za kreditorje
 • Zahtevke za refundacije
 • Obvestila za dohodnino, družinske člane in PDPZ premije
 • Priprava datoteke za ZPIZ in obvestila za M4
 • Evidenco o izplačanih dohodkih in možnostjo izpisa
 • Nastavljive izpise iz tekočih in shranjenih obračunov
 • Temeljnice za prenos v glavno knjigo
 • Pošiljanje izpisov po elektronski pošti

Plačilna lista

place_placilna

Kumulativa, REK in iREK

place_pred_gif2

 

Plače lite PLACELT

Program je namenjen obračunu plač, obračunom ur in prispevkov za zasebnike in lastnike zasebnih podjetji. Odlikujejo ga prilagodljivost, hitrost in enostaven uporabniški vmesnik. Obračun plače je možen samo za zasebni sektor.

Lite program ne omogoča vodenja evidence po stroškovnih mestih, izračun plač za javni sektor, modula Kadrovska evidenca in možnost individualne nastavitve obračuna plače.

Program vsebuje:

 • Vnos podatkov o delavcih (krediti, zavarovalne premije, sindikati, prevoz, prehrana, olajšave,…)
 • Vnos postavk za obračun
 • Prenos postavk iz povezanih rešitev registracije časa in preko excel datotek
 • Šifrante povezane z vnosom delavcev in sicer banke, kreditodajalce, delovna mesta, relacije,…
 • Obračunavanje plač in dohodkov povezanih z zaposlitvijo
 • Izpis plačilnih list in možnost direktnega pošiljanja po elektronski pošti
 • Obračun ur in prispevkov za zasebnike in lastnike zasebnih podjetji
 • Izpis in priprava obrazcev za oddajo v predpisanih datotekah (REK1, iREK, OPSVL, Ajpes obrazci,…)
 • Priprava nalogov za plačilni promet v ISO-SEPA standartu
 • Sezname za kreditorje
 • Zahtevke za refundacije
 • Obvestila za dohodnino, družinske člane in PDPZ premije
 • Priprava datoteke za ZPIZ in obvestila za M4
 • Evidenco o izplačanih dohodkih in možnostjo izpisa
 • Nastavljive izpise iz tekočih in shranjenih obračunov
 • Temeljnice za prenos v glavno knjigo
 • Pošiljanje izpisov po elektronski pošti

Plačilna lista

place_placilna

Kumulativa, REK in iREK

place_pred_gif2

Kadrovska evidenca

Je dodatni modul v programu plače, ki omogoča vodenje kadrovskih podatkov zaposlenih.

Modul vsebuje:

 • Evidenco zdravniških pregledov
 • Evidenco izobraževanj
 • Evidenco zadolžitev
 • Evidenco pooblastil
 • Evidenco pogodb in listin
 • Opomnike
 • Oddajo M1, M2, M3 in M12 obrazcev na eVem portal
 • Pripravo in izpis zdravniških napotnic
 • Pripravo in izpis obvestil za dopuste
 • Izpis evidence in možnost pošiljanja po elektronski pošti
Honorarji, podjemne pogodbe, najemnine AVHW

Namenjen je obračunu dohodkov, ki niso povezani z obračunom plač in sicer dohodki ki se poročajo na obrazcih REK2 in REK1a.

Program vsebuje:

 • Vnos in obračun vseh vrst obračunov, ki niso plača in sicer Podjemne pogodbe, Avtorski honorarji, Najemnine, Sejnine, Študentska praksa, Občasno delo upokojencev,…
 • Evidenco delavcev
 • Šifrante povezane s evidenco delavcev – banke, stroškovna mesta, tipe obračunov,…
 • Vnos podatkov o prejemniku obračuna
 • Izpis in priprava obrazcev za oddajo v predpisanih datotekah (REK1, iREK)
 • Priprava nalogov za plačilni promet v ISO-SEPA standartu
 • Obvestila za dohodnino
 • Evidenco o izplačanih dohodkih in možnostjo izpisa
 • Temeljnice za prenos v glavno knjigo
 • Pošiljanje izpisov po elektronski pošti
 • Oddajo M12 obrazca na eVem portal