eDan in mDan - spletno/mobilno vodenje delovnega časa

Spletna aplikacija eDan in mobilna aplikacija mDan sta namenjeni preprostemu vodenju delovnega časa zaposlenih in lahko delujeta na več različnih načinov. Samostojno ali skupaj, z NFC nalepko pa tudi kot klasično skeniranje prisotnosti na vstopni točki v podjetje.

Sistem je sestavljen iz dveh modulov (spletni eDan in mobilni mDan), a se lahko funkcijsko uporablja tudi le s prvim. S svojimi funkcionalnostmi pokriva ne le zakonsko zahtevane evidence ur zaposlenih, pač pa širše rešuje vsakdanje težave vodenja delovnega časa zaposlenih v podjetju, v prihodnosti pa bo širil funkcionalnosti tudi v smer pregleda plačilnih list in potrjevanja dopusta.

eDan – spletna aplikacija v Vasco oblaku

Aktivira se na Vasco strežniku v oblaku, kjer podjetje dobi dostop do eDan spletnega vodenja delovnega časa. Iz Vasco Plač se prenese delavce (od katerih je vsaj eden označen kot administrator) v eDan in s tem pripravi na delo. Znotraj spletne aplikacije lahko vsak delavec ureja svoje ure, prihod/odhod z dela, malico, bolniške, dopuste, itd. Dovoljene funkcije so odvisne od pravic, ki mu jih je podelil administrator. Administrator lahko ureja podatke vsem delavcem, omogočeni so tudi interni vodje, ki lahko urejajo podatke le svoji skupini delavcev.

eDan omogoča delavcem pregleden vpogled v evidenco plus in minus ur znotraj posameznega meseca, kot tudi dnevni, tedenski in mesečni pregled prisotnosti in tako zagotovljen zakonski vpogled v svoje ure.

Aplikacija ponuja tudi vse funkcije za aktivno evidenco delovnega časa, torej lahko zaposleni preko spleta zavedejo prihod/odhod z dela, malice in vse ostale odsotnosti.

Omogočen je seveda tudi prenos podatkov v obračun plač (Vasco aplikacija Plače).

eDan osnovna stran

eDan

eDan pregled dnevov
eDan grafi
 

mDan – mobilna aplikacija (Android, iOS)

Mobilna aplikacija je namenjena aktivaciji prihoda/odhoda z dela, malicam, pregledu svojih ur, časovnic, itd. Vsak delavec vidi le svoje podatke, medtem ko administrator lahko vidi (in ureja) podatke vseh delavcev (ali vodja svoji skupini delavcev). Aplikacija je seveda uporabna tudi za aktivacijo dela na terenu, delo od doma, itd.

mDan telefonski pogled

mDan osnovna stran mDan grafi


NFC nalepka

Za še lažjo aktivacijo prihoda/odhoda na delo (in tudi kontrolo lokacije) in malice smo podprli tudi NFC nalepko, ki se lahko namesti na vhodne/izhodne točke podjetja. Zaposleni, ki pride na delo, telefon le približa nalepki, nakar se mDan aktivira avtomatsko in ponudi/zabeleži prihod. Enako se nalepka uporablja tudi za izhode, kot je odhod domov, malica, itd.

Zaključek

Vasco sistem vodenja delovnega časa eDan/mDan je pregleden, preprost in nezahteven sistem za vodenje delovnega časa zaposlenih. Sestavljen iz spletne in mobilne aplikacije, se lahko uporabi na veliko različnih načinov v podjetjih, NFC nalepka pa nadomešča namestitev posebne strojne opreme za skeniranje prihodov/odhodov z dela. Sistem tudi ne ostaja na že obstoječih funkcijah, pač pa se bo v bližnji prihodnosti razširil še za pregled plačilnih list, omogočal pa bo tudi potrjevanje dopustov. S tem pa se nabor funkcij še ne bo ustavil.

Cenik eDan/mDan

Namestitev in licenca eDan spletna aplikacija + mDan mobilna aplikacija (Android/iOS): 180,00 eur + ddv.

Mesečno vzdrževanje

5,00 eur + ddv (z že vključenimi 3 uporabniki)
Od 4 do 10 uporabnikov: 2,00 eur + ddv na uporabnika
Od 11 do 50 uporabnikov: 1,50 eur + ddv na uporabnika
Od 51 uporabnikov naprej: 1,00 eur + ddv na uporabnika

Posamezna NFC nalepka za mobilno skeniranje z mDan: 5,00 eur + ddv (enkraten strošek).

Primer izračuna cene za 3 uporabnike eDan + mDan brez uporabe NFC nalepke

Namestitev: 180,00 eur + ddv
Mesečno vzdrževanje: 5,00 eur + ddv

Primer izračuna cene za 12 uporabnikov eDan + mDan z uporabo NFC nalepke

Namestitev: 180,00 eur + ddv, NFC nalepka: 5,00 eur + ddv
Mesečno vzdrževanje: 5,00 eur (3 uporabniki) + 7 x 2,00 eur (7 uporabnikov) + 2 x 1,5 eur (2 uporabnika) = skupno 22,00 eur + ddv mesečno (12 uporabnikov)

Vasco.web

Preko aplikacije Vasco.web lahko strankam računovodskih servisov, ki uporabljajo naše programe omogočimo dostop do vseh pomembnih podatkov, ki jih vsakodnevno potrebujejo za svoje delo. Poleg tega Vasco.web omogoča tudi vnos različnih podatkov za računovodstvo, kar zmanjšuje napake in vam omogoča različne načine dela in sporočanja informacij.

Program Vasco.web se zažene kot aplikacija, ter se poveže preko interneta k vašemu računovodji. Za uporabo potrebujete le internetno povezavo, uporabniško ime in geslo.

 

Nova verzija Vasco.web 2.0

 

Uporabniški vmesnik in vmesnik s skenirano predlogo:

Internetni odjemalec WebVasco je program, ki je namenjen strankam računovodskih servisov, kateri želijo biti internetno povezani z računovodjo. Omogoča vpogled v tekoče podatke glavne knjige, vnos prejete pošte in faktur, vnos podatkov za plače, plačila v povezavi z elektronsko banko ter še mnogo več. Opcijsko je omogočen tudi elektronski arhiv z skeniranjem ter likvidacijo dokumentov.

Vsebuje naslednje module:

1. Vpogledi.web -Vpogled v glavno knjigo

 • Prilivi, odlivi in promet trr,..
 • Zapadle odprte postavke
 • Kartica konta
 • Bilanca
 • Kartica SM
 • Vnos opominov
 • Nastavljivi Excel pregledi
 • Virmani GK –izvoz na e-banko

2. Prejeti računi.web – prejeti dokumenti

 • Prejeta pošta
 • Domači prejeti računi
 • Domači prejeti predračuni
 • Devizni prejeti računi
 • Devizni prejeti predračuni
 • Plačila prejetih računov in predračunov z datoteko za banko
 • Likvidacija dokumentov (opcijsko v povezavi z elektronskim arhivom)
 • Elektronski arhiv z skeniranjem dokumentov (opcijsko)

3. Plače.web – vnos podatkov

 • Vnos novih delavcev ter popravki obstoječih
 • Vnos obračunskih podatkov (ure, stimulacije)
 • Vnos opozoril in obvestil za računovodja

4. Blagajna.web

 • Prejemki
 • Izdatki
 • Blagajniški dnevnik
 • Drugi izpisi

5. Fakturiranje.web

 • Izdaja računov brez dobavnic in predračunov
 • Izdaja dobropisov in avansov
 • delo z zalogo in kartico artikla
 • vnos prevzemnic
 • izdaja dobavnic s fakturiranjem
 • interno razknjiženje zaloge
 • inventura
 • Izpisi računov v treh jezikih (slovenščina, angleščina, nemščina)
 • Pregled neplačanih/plačanih računov (povezava z Glavno knjigo računovodja)
 • Mesečno fakturiranje

6. Potni nalogi.web

 • Potni nalogi domači in tujina
 • Dnevnice, kilometrina, prehrana,…
 • Izplačila potnih nalogov
 • Izpisi
mVasco (Android)

Android aplikacija mVasco je namenjena za tablice, pametne telefone ali namenske Android čitalce.

V okviru aplikacije mVasco imamo na voljo tri sklope: mBlagajna, mTerminal ter mVpogledi.

 

1. mBlagajna

 

Omogoča preprosto in hitro izdajo računov (paragonskih blokov), njihovo tiskanje in potrjevanje na Finančni upravi RS. Ker za svoje delo uporablja povezavo na Vasco Fakturiranje, je nastavljanje vmesnika, oblike izpisa računa in pravic zelo preprosto. Hkrati se izdani računi shranjujejo direktno v Fakturiranju, kar pomeni, da takoj vplivajo na zaloge in s tem na poslovanje, omogočajo takojšnje preglede in elektronsko pošiljanje naprej v računovodstvo (Glavna knjiga). mBlagajna je primerna za različne vrste poslovanja, kot so prodaja na terenu, tržnice, sejemska prodaja in storitvene dejavnosti (saloni,…) ter trgovine.

mblagajna2

 

 

2. mTerminal

 

Delo s prenosnim terminalom je smiselno, v kolikor imate vpeljano delo s črtnimi kodami. Oblikovanje in tisk nalepk s črtnimi kodami je možen direktno iz programov:  fawlt, faws in faw.

Modul mTerminal lahko uporabljamo v različne namene, v osnovi pa je namenjen delu v skladišču in na terenu.  Zasnovan je kot podaljšana roka programa FAW, kar pomeni, da samostojno delovanje ni mogoče, temveč morate imeti nameščen program FAW, FAWLT ali FAWS. Modularna sestava omogoča nastavitve točno po vaših potrebah.

Primeri uporabe:

forllift

a. Skladišče

 • Prevzem blaga

Odvisno od načina dela lahko skladiščnik kreira prevzemnico tako, da izbere dobavitelja in skenira artikle in količine ter prevzemnico pošlje v FAW. V kolikor pa so vaši delovni procesi drugačni, pa obstaja tudi možnost samo kontrolnega prevzema, kar pomeni, da se kreira prevzemnica v programu, potem pa se s skeniranjem vrši kontrola prevzetega blaga. V primeru ugotovljenih razlik, se v prevzemnici upoštevajo skenirane količine.

 

 • Izdaja blaga

Ne glede na to, ali delate dobavnico, odpis ali prenos med skladišči, je proces v mTerminalu pokrit. Podobno kot pri izdaji blaga, lahko tudi pri dobavnicah in internih prenosih na terminalu kreirate celoten dokument ali samo količinsko obdelate že obstoječ dokument.

 

 • Inventura

Skrajšajte čas in zmanjšajte število ljudi za opravljanje inventure.

Lahko jo opravljate sočasno z več terminali, ki jih lahko za ta namen najamete tudi pri nas.

 

 • Dodatne funkcionalnosti

mTerminal podpira delo z loti in serijskimi številkami in posledično tudi omogoča hiter in natančen zajem podatkov preko simbola GS1-128.

 

world

b. Trgovski potnik

Znebite se ročnega pisanja in iskanja informacij po telefonu.

Kreirajte predračun ali naročilo kupca z enakimi prodajnimi pogoji, kot bi jih v programu Fakturiranje. Stranki lahko s tiskanjem na prenosni tiskalnik takoj izdate dokument ali ga pošljete po emailu. Zaključen dokument se seveda pošlje v FAW. Na aplikaciji lahko stranka dokument tudi podpiše ali pa vnese obročno plačilo.

 

truck

c. Voznik

Hkrati ob prevzemu blaga si lahko na mTerminal prenesete tudi kreirane dobavnice in jih obdelate, količinsko spremenite, če je potrebno in stiskate na mobilni tiskalnik. Iz te dobavnice lahko tudi takoj kreirate račun, pri čemer je v primeru plačila z gotovino podprto tudi davčno potrjevanje.

 

3. mVpogledi

Omogočajo vpogled v vse ključne informacije programov Fakturiranje in Glavne knjige. Lahko ste v pisarni, na poti ali na sestanku pri svojih poslovnih partnerjih – vedno so vam pri roki aktualni podatki, kot so:
• Saldi kupcev (pregled neplačanih in plačanih računov posameznih partnerjev s podrobnim pregledom tako zneskov, računov in njihovih postavk),
• Zaloga artiklov (količina, prodajna in nabavna vrednost) po skladiščih,
• Kartice strank (pregled šifranta partnerjev, osnovni podatki, vsi izdani dokumenti, plačila, evidenca prodaje),
• Kartice artiklov (pregled šifranta artiklov, kartica artikla, pregled vsebine dokumentov),
• Pregled prodaje (prodaja po različnih filtrih, razlika v ceni, grafi).

Modul je namenjen vsem, ki informacije svojega poslovanja potrebujejo kadarkoli, kjerkoli.

mvpogledi2

 

 

Vasco eAPI

Vasco eAPI je sodoben vmesnik, ki vam omogoča komunikacijo Vasco programov z zunanjimi aplikacijami in izmenjavo podatkov med njimi. Tako boste vedno vnašali in ažurirali podatke v Vasco programu, ki pa se bodo sinhronizirali z zunanjo aplikacijo.

 

Možnosti

Preko eApija lahko v Vasco vnašate nove vnose v različne šifrante ali dokumente.

 • Pogosto uporabljeni šifranti so npr. partnerji, prodajalne, artikli, delavci, ipd.
 • Podprti pa so tudi vnosi različnih dokumentov, kot so prevzemnica, predračun, naročilo kupca, interni prenos, komisionarni list, izdani račun, prejeti domači in devizni račun.

eApi omogoča tudi zapis temeljnice v Vasco glavno knjigo, obračunskih podatkov za plače, ipd.

Vsi ti vnosi vsebujejo kontrole.

 

Praktični primeri uporabe:

i3

Spletne trgovine

Ne glede na plaftormo, na kateri temelji vaša spletna trgovina, vam eApi omogoča sinhronizacijo podatkov. Programer spletne trgovine ima možnost kreiranja uvozov artiklov, cen, zalog in kupcev. Ko kupec odda naročilo, pa se preko eApija naročilo kupca prenese v FAW, kjer ga lahko obdelate naprej.

Ko se na spletni strani registrira nov kupec, ga spletna trgovina lahko shrani tudi v Vasco podatkovno bazo. Tako bodo vaši podatki pravilni in ažurni, hkrati pa se izognete večkratnim vnosom.

 

i2

CRM Programi

Ponudniki CRM programov lahko svoje aplikacije povežejo z vašimi podatki v Vasco programih in vam na podlagi pridobljenih podatkov kreirajo razna poročila in preglede. CRM aplikacijo lahko uporabljate kot orodje pri prodajnih aktivnostih, pri čemer lahko spremljate dogodke po kupcih. V tem primeru CRM od eApija lahko pridobi podatke o kupcih, artiklih, poišče dokumente posameznega kupca, vam vrne pdf izdanega računa in preveri plačila tega računa.

 

i1

Zunanje aplikacije

V primeru, da za podporo poslovanju uporabljate tudi kakšno zunanjo aplikacijo, lahko eApi uporabite za sinhronizacijo artiklov ali vnos dokumentov. Če imate npr. namenski program za proizvodnjo, prodajo in računovodstvo pa vodite v Vasco programih, bi preko te integracije preko eApija kreirali nov artikel-končni proizvod in tudi vnesli zalogo z novo prevzemnico.

 

i4

Informacije za razvijalce

Za pomoč pri razvoju vam je na voljo Swagger (pregled). Datoteko lahko uvozite v https://editor-next.swagger.io/

 

Za več informacij in ponudbo se lahko obrnete na našo podporo: info@vasco.si ali 04/2791-200.