Vasco.web

Preko aplikacije Vasco.web lahko strankam računovodskih servisov, ki uporabljajo naše programe omogočimo dostop do vseh pomembnih podatkov, ki jih vsakodnevno potrebujejo za svoje delo. Poleg tega Vasco.web omogoča tudi vnos različnih podatkov za računovodstvo, kar zmanjšuje napake in vam omogoča različne načine dela in sporočanja informacij.

Program Vasco.web se zažene kot aplikacija, ter se poveže preko interneta k vašemu računovodji. Za uporabo potrebujete le internetno povezavo, uporabniško ime in geslo.

 

Nova verzija Vasco.web 2.0

 

Uporabniški vmesnik in vmesnik s skenirano predlogo:

Internetni odjemalec WebVasco je program, ki je namenjen strankam računovodskih servisov, kateri želijo biti internetno povezani z računovodjo. Omogoča vpogled v tekoče podatke glavne knjige, vnos prejete pošte in faktur, vnos podatkov za plače, plačila v povezavi z elektronsko banko ter še mnogo več. Opcijsko je omogočen tudi elektronski arhiv z skeniranjem ter likvidacijo dokumentov.

Vsebuje naslednje module:

1. Vpogledi.web -Vpogled v glavno knjigo

 • Prilivi, odlivi in promet trr,..
 • Zapadle odprte postavke
 • Kartica konta
 • Bilanca
 • Kartica SM
 • Vnos opominov
 • Nastavljivi Excel pregledi
 • Virmani GK –izvoz na e-banko

2. Prejeti računi.web – prejeti dokumenti

 • Prejeta pošta
 • Domači prejeti računi
 • Domači prejeti predračuni
 • Devizni prejeti računi
 • Devizni prejeti predračuni
 • Plačila prejetih računov in predračunov z datoteko za banko
 • Likvidacija dokumentov (opcijsko v povezavi z elektronskim arhivom)
 • Elektronski arhiv z skeniranjem dokumentov (opcijsko)

3. Plače.web – vnos podatkov

 • Vnos novih delavcev ter popravki obstoječih
 • Vnos obračunskih podatkov (ure, stimulacije)
 • Vnos opozoril in obvestil za računovodja

4. Blagajna.web

 • Prejemki
 • Izdatki
 • Blagajniški dnevnik
 • Drugi izpisi

5. Fakturiranje.web

 • Izdaja računov brez dobavnic in predračunov
 • Izdaja dobropisov in avansov
 • delo z zalogo in kartico artikla
 • vnos prevzemnic
 • izdaja dobavnic s fakturiranjem
 • interno razknjiženje zaloge
 • inventura
 • Izpisi računov v treh jezikih (slovenščina, angleščina, nemščina)
 • Pregled neplačanih/plačanih računov (povezava z Glavno knjigo računovodja)
 • Mesečno fakturiranje

6. Potni nalogi.web

 • Potni nalogi domači in tujina
 • Dnevnice, kilometrina, prehrana,…
 • Izplačila potnih nalogov
 • Izpisi
mVasco (Android)

Android aplikacija mVasco je namenjena za tablice, pametne telefone ali namenske Android čitalce.

V okviru aplikacije mVasco imamo na voljo tri sklope: mBlagajna, mTerminal ter mVpogledi.

 

1. mBlagajna

Omogoča preprosto in hitro izdajo računov (paragonskih blokov), njihovo tiskanje in potrjevanje na Finančni upravi RS. Ker za svoje delo uporablja povezavo na Vasco Fakturiranje, je nastavljanje vmesnika, oblike izpisa računa in pravic zelo preprosto. Hkrati se izdani računi shranjujejo direktno v Fakturiranju, kar pomeni, da takoj vplivajo na zaloge in s tem na poslovanje, omogočajo takojšnje preglede in elektronsko pošiljanje naprej v računovodstvo (Glavna knjiga). mBlagajna je primerna za različne vrste poslovanja, kot so prodaja na terenu, tržnice, sejemska prodaja in storitvene dejavnosti (saloni,…) ter trgovine.

mblagajna2

 

 

2. mTerminal

Je namenjen potnikom na terenu bodisi za ambulantno prodajo vključno z davčnim potrjevanjem (dobavnice, računi, interni prenosi) bodisi za izdelavo naročil kupcev in pregled podatkov kupcev. Omogoča tudi skladiščno poslovanje (prevzemni, inventura,…).

mterminal2

 

Možen je vnos dokumentov ali obdelava obstoječih iz Fakturiranja (prevzemnica, dobavnica). Aplikacija je zasnovana tako, da bo vaš kupec imel enake pogoje pri nakupu, ne glede na to, ali izdelate dokument v Fakturiranju ali na mTerminalu.

mterminal_dob_vnos_glava2

 

Intuitivni vnos postavk na dokument:

mterminal_dob_vnos_post3

 

Na dokument lahko vnesete tudi plačilo ali pa obročna plačila.

Kot korak k brezpapirnemu poslovanju je mogoč podpis kupca na dobavnico.

 

 

3. mVpogledi

Omogočajo vpogled v vse ključne informacije programov Fakturiranje in Glavne knjige. Lahko ste v pisarni, na poti ali na sestanku pri svojih poslovnih partnerjih – vedno so vam pri roki aktualni podatki, kot so:
• Saldi kupcev (pregled neplačanih in plačanih računov posameznih partnerjev s podrobnim pregledom tako zneskov, računov in njihovih postavk),
• Zaloga artiklov (količina, prodajna in nabavna vrednost) po skladiščih,
• Kartice strank (pregled šifranta partnerjev, osnovni podatki, vsi izdani dokumenti, plačila, evidenca prodaje),
• Kartice artiklov (pregled šifranta artiklov, kartica artikla, pregled vsebine dokumentov),
• Pregled prodaje (prodaja po različnih filtrih, razlika v ceni, grafi).

Modul je namenjen vsem, ki informacije svojega poslovanja potrebujejo kadarkoli, kjerkoli.

mvpogledi2

Vasco API

Modul Vasco API je vmesnik, ki vam omogoča povezovanje Vasco programov z zunanjimi aplikacijami in izmenjavo podatkov med njimi.

Izmenjavo podatkov lahko razdelimo na 2 dela:

 1. Uvoz

V zunanjih programih vnašate in urejajte šifrante (npr. artiklov, skupin, partnerjev, prodajaln, …) ali pa vnašate dokumente/knjižbe (predračun, naročilo kupca, dobavnico, izdan račun, prejeti račun, temeljnico, nakup osnovnega sredstva, …). Vsi vnosi in popravljanja so predmet kontrole , ki preveri, če klic vsebuje vse podatke, ki jih program za dotično opravilo zahteva.

 

 1. Izvoz

Izvažate lahko skoraj poljubne podatke, kot so šifranti (npr. artikli, partnerji, prodajalne, konti, odprte terjatve, osnovna sredstva, stroškovna mesta… ). Prava tako je mogoč izvoz stanja zalog, odprtih terjatev, plačil knjižb (zaloge, nabave, prodaje, plačila, odprte terjatve) ali pa pdf dokumenta (predračun, dobavnica, račun, …)

 

Primeri uporabe:

 • Povezava s spletno trgovino:

Spletna trgovina lahko samodejno dostopa in prenaša podatke o artiklih in zalogah in zapisuje nove kupce in naročila kupcev. Tako so podatki na spletni strani veliko bolj ažurni in ni več potreb po dvojnem urejanju, proženju sinhronizacije, ipd.

 • Povezava s CRM programom

CRM program se lahko povezuje na podatke, ki jih vnašate v Vasco program in dostopa do podatkov o artiklih, kupcih, računih, plačilih, odprtih postavk…

 • Izvozi knjižb s pogoji

Zunanji programi lahko iz Vasco glavne knjige črpajo podatke za razna poročila. Za večjo učinkovitost so na voljo različni filtri, s kateremi lahko omejite število vrnjenih rezultatov.

 

Za več informacij in ponudbo se lahko obrnete na našo podporo: info@vasco.si ali 04/2791-200.