RAZNO

Avtošola ASW
 • vnos in izpis računa-blagajniškega prejemka
 • šifrant storitev, artiklov
 • vnos nalogov in porabe goriva
 • izpis evidenc kandidatov, inštruktorjev, vozil
 • izpis DDV
Šolska evidenca, obračun stroškov prehrane SOLAW
 • vnos prisotnosti oziroma odsotnosti otrok
 • izračunavanje prehrane iz vnešene prisotnosti
 • možnost obračunavanja različnih obrokov (malica, kosilo, pop. malica…)
 • obračun stroškov obšolskih in šolskih dejavnosti (športni dnevi, jezikovni tečaji…)
 • izpis matičnih podatkov
 • izpis posebnih položnic
 • priprava datoteke za direktne bremenitve – zbirni center
 • avtomatsko knjiženje plačil iz datoteke – zbirni center
 • možnost tiskanja položnic v EPPS ali KRO
 • razni izpisi in pregledi dolgov, obračunov, plačil, preplačil …
Obračun vrtca SOLAW
 • obračun vrtca po standardu objavljenjem v Uradnem listu
 • vnos odločb regresa in upoštevanje le teh pri obračunu
 • vnos odsotnosti, bolnišk in rezervacij ter obračun
 • obračun dodatnih aktivnosti vrtca (lutke,….)
 • priprava in izpis posebnih položnic
 • priprava datoteke za direktne bremenitve – zbirni center
 • avtomatsko knjiženje plačil iz datoteke – zbirni center
 • razni izpisi in pregledi dolgov, obračunov, plačil, preplačil …
Dokumentni sistem

Po namestitvi sistema je mogoče v različnih Vasco aplikacijah skenirati in povezovati dokumente (Glavna knjiga, Knjiga prejetih faktur, Fakturiranje,…). Dokumentni sistem je primernejši za večja podjetja, ki imajo veliko količino dokumentov, saj je mogoče s pomočjo kod in razvrščevalnih map delati pregledneje in hitreje.

Glavne funkcije:

 • skeniranje dokumentov,
 • skeniranje dokumentov v povezavi z E-pošto,
 • urejanje skeniranih dokumentov,
 • ročno povezovanje skenov z dokumenti,
 • avtomatsko povezovanje skenov z dokumenti preko nalepk,
 • tiskanje nalepk z črtno kodo,
 • skeniranje z OCR prepoznavo,
 • iskanje dokumentov po OCR,
 • drevesna razporeditev map,
 • razvrščanje, pripenjanje skeniranih dokumentov po mapah, in ostalih programih (na knjižbe, osnovna sredstva, delavce,..),
 • pregledi po dokumentih in mapah,
 • shranitev OCR teksta v bazo,
 • iskanje dokumentov po OCR,
 • dodajanje drugih prilog,
 • predogled skena dokumenta v različnih operacijah in menijih.