Objavljeno 14. septembra 2023

Podjetje Vasco d.o.o. ima že več kot 25 letno tradicijo pri razvoju in prodaji ERP programske opreme za trgovine (veleprodaja, maloprodaja), skladišča, računovodske servise, šole in vrtce. Zaposluje več kot …

Objavljeno 8. septembra 2023

Zakonodajalec je v ZIUOPZP zapisal dodatni Začasni ukrep povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu. Posledično smo dopolnili program Plače in Navodila.   Objavljeno 31. …

Objavljeno 31. avgusta 2023

POMEMBNO: Za pravilen obračun oskrbnin za mesec AVGUST 2023 potrebujete novo verzijo programa SOLAW-VRTEC, ki ima datum vsaj 31.08.2023!! Zato najprej prevzemite novo verzijo. Vlada RS je določila, da je …

Objavljeno 25. aprila 2023

25.4.2023: MJU je 24.4.2023 objavil nov oziroma osvežen Katalog FDMN (19.4.2023). Posledično smo pripravili verzijo programa Plače (datum 25.4.2023), ki vam preko menija 5.F.A, osvežen Katalog FDMN zapiše v šifrant Delovnih …

Objavljeno 5. aprila 2023

Obveščamo vas, da z dnem 1.4.2023 ukinjamo podporo zastarelim TLS protokolom, nižjim od verzije 1.2 na naših strežnikih za storitve *.evasco.si, *.vasco.si, menjavo verzij programov, itd. Če uporabljate starejše verzije …

Objavljeno 24. marca 2023

Na podlagi Spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (REK-O), ki velja za izplačila od 1. aprila 2023 dalje, smo pripravili spremembe v programu in ustrezna navodila.

Objavljeno 9. februarja 2023

V Vasco novicah februar 2023 je bila objava, da od 01.01.2023 velja nov Katalog delovnih mest za Javni sektor. Prevzem novega kataloga oziroma šifranta DM ste izvedli preko menija 5.F.A …

Objavljeno 20. januarja 2023

26.1.2023 pride v veljavo sprememba zakona o varstvu potrošnikov ZVPot-1, ki v členu 15 spremeni navajanje prejšnje prodajne cene na recimo prodajnih nalepkah v maloprodajni trgovini, ko je v veljavi …

Objavljeno 18. januarja 2023

V skladu s pojasnili ZZZS-ja glede uporabe dejanskih in ne več normiranih ur za izračun Osnove za nadomestila za refundacije, smo pripravili spremenjena navodila.

1 2 3 34