Objavljeno 11. junija 2024

Vemo, da je proces dela v vsakemu podjetju različen, zato tudi razvijamo aplikacije, ki s svojo prilagodljivostjo skušajo kar najbolje pokriti številne želje in pričakovanja naših uporabnikov. A procesi se …

Objavljeno 8. marca 2024

V nadaljevanju smo pripravili kratka navodila za prevzem sprememb na temo spremenjenega tolmačenja ZZZS glede najvišjega nadomestila za refundacijo.

Objavljeno 16. februarja 2024

Skladno s spremenjeno zakonodajo glede obračuna plač za napotene delavce od 1. januarja 2024, smo pripravili kratka navodila. Navodila so prilagojena zadnjim informacijam na to temo in se močno razlikujejo …

Objavljeno 2. februarja 2024

V luči novega Obveznega zdravstvenega prispevka smo za program Plače pripravili kratka pojasnila: Izjeme katerim se OZP ne obračuna, prevzem plačevanja OZP v breme delodajalca-boniteta, OPSVZ in OZP, dodajanje OZP …

Objavljeno 31. januarja 2024

  Na podlagi sprememb ZPIZ-2N smo pripravili navodila za program AVHW ter dva praktična primera. Spremembe veljajo za izplačila od 1. februarja 2024 dalje.

Objavljeno 19. decembra 2023

V luči ukinitve oziroma preoblikovanja Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je potrebno za plačo za mesec december, pobrisati obstoječe zneske odtegljajev. Za hitrejše brisanje smo pripravili pripomoček in kratka navodila. Vsa navodila …

Objavljeno 14. septembra 2023

Podjetje Vasco d.o.o. ima že več kot 25 letno tradicijo pri razvoju in prodaji ERP programske opreme za trgovine (veleprodaja, maloprodaja), skladišča, računovodske servise, šole in vrtce. Zaposluje več kot …

Objavljeno 8. septembra 2023

Zakonodajalec je v ZIUOPZP zapisal dodatni Začasni ukrep povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu. Posledično smo dopolnili program Plače in Navodila.   Objavljeno 31. …

1 2 3 35