Objavljeno 16. februarja 2024

Skladno s spremenjeno zakonodajo glede obračuna plač za napotene delavce od 1. januarja 2024, smo pripravili kratka navodila. Navodila so prilagojena zadnjim informacijam na to temo in se močno razlikujejo …

Objavljeno 2. februarja 2024

V luči novega Obveznega zdravstvenega prispevka smo za program Plače pripravili kratka pojasnila: Izjeme katerim se OZP ne obračuna, prevzem plačevanja OZP v breme delodajalca-boniteta, OPSVZ in OZP, dodajanje OZP …

Objavljeno 31. januarja 2024

  Na podlagi sprememb ZPIZ-2N smo pripravili navodila za program AVHW ter dva praktična primera. Spremembe veljajo za izplačila od 1. februarja 2024 dalje.

Objavljeno 19. decembra 2023

V luči ukinitve oziroma preoblikovanja Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je potrebno za plačo za mesec december, pobrisati obstoječe zneske odtegljajev. Za hitrejše brisanje smo pripravili pripomoček in kratka navodila. Vsa navodila …

Objavljeno 14. septembra 2023

Podjetje Vasco d.o.o. ima že več kot 25 letno tradicijo pri razvoju in prodaji ERP programske opreme za trgovine (veleprodaja, maloprodaja), skladišča, računovodske servise, šole in vrtce. Zaposluje več kot …

Objavljeno 8. septembra 2023

Zakonodajalec je v ZIUOPZP zapisal dodatni Začasni ukrep povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu. Posledično smo dopolnili program Plače in Navodila.   Objavljeno 31. …

Objavljeno 31. avgusta 2023

POMEMBNO: Za pravilen obračun oskrbnin za mesec AVGUST 2023 potrebujete novo verzijo programa SOLAW-VRTEC, ki ima datum vsaj 31.08.2023!! Zato najprej prevzemite novo verzijo. Vlada RS je določila, da je …

Objavljeno 25. aprila 2023

25.4.2023: MJU je 24.4.2023 objavil nov oziroma osvežen Katalog FDMN (19.4.2023). Posledično smo pripravili verzijo programa Plače (datum 25.4.2023), ki vam preko menija 5.F.A, osvežen Katalog FDMN zapiše v šifrant Delovnih …

Objavljeno 5. aprila 2023

Obveščamo vas, da z dnem 1.4.2023 ukinjamo podporo zastarelim TLS protokolom, nižjim od verzije 1.2 na naših strežnikih za storitve *.evasco.si, *.vasco.si, menjavo verzij programov, itd. Če uporabljate starejše verzije …

1 2 3 34