MALOPRODAJNI in VELEPRODAJNI PODSISTEM

Fakturiranje

Program Fakturiranje omogoča vodenje zalog, veleprodajo in maloprodajo s številnimi dodatnimi funkcijami, ki jih sodobno podjetje potrebuje za svoje poslovanje. Odlikuje ga izredna nastavljivost in prilagodljivost, hkrati pa ostaja preprost za uporabo.

Osnovne funkcije:

 • vnos prevzemnic (prevzem materiala na zalogo in konsignacija)
 • vnos dobavnic (izdaja materiala) in s tem razbremenitev skladišča
 • izstavitev računov na osnovi dobavnice
 • izstavitev računov brez dobavnice/dobropisi/avansi
 • naročila kupcev, naročila dobaviteljev
 • vnos paragonskih blokov v maloprodaji. Pri prodaji se proti kontrolirajo zaloge
 • vnos predračunov/ponudb z možnostjo direktne izdelave dobavnic/računov
 • podpora črtni kodi
 • stroškovna mesta
 • zbirno fakturiranje
 • mesečno fakturiranje
 • podpora prejeti ali izdani konsignaciji in avtomatizirani odpisi
 • spremljava plačil, izpis opominov, obresti, seznam neplačanih računov
 • zakonsko določene evidence (trgovska knjiga, zapisniki o spremembi cen…)
 • statistiko prodaje, evidenco po prodajalcih oz. komercialistih, evidenco kupcev
 • izpis materialne kartice,izpis pregledov po kupcih,izpis prodaje po izdelkih, izpis zalog
 • obračun inventure
 • pošiljanje in sprejemanje dokumentov preko elektronske pošte
 • E-računi

Poleg osnovnih funkcij je program dodatno razširljiv s številnimi moduli, katere opisujemo nižje v svojem segmentu “Dodatni moduli v programu Fakturiranje”.

Slike:

fakturiranje-meni
Program ima nastavljive bližnjice do ključnih funkcij. Bližnjice lahko urejate po svoje.

 

fakturiranje-f5 Gumbi imajo logične bližnjice s tipkovnice za hitro upravljanje (F5 vedno tiska)

fakturiranje-f2 F2 nov vnos odpira vnos nove postavke kjerkoli

fakturiranje-f6 Gumb za pregled kartice artikla

 

fakturiranje-kocka

Zmogljivi izpisi prodaje, nabave, zalog in drugih potrebnih podatkov. Na voljo tudi interaktivna vrtilna tabela (kocka) s pregledi prodaje in nabave.

 

fakturiranje-isl Na vaš računalnik se lahko kadarkoli povežemo (z vašim dovoljenjem) in rešimo morebitna vprašanja.

Fakturiranje lite FAWLT

Program Fakturiranje LT omogoča vodenje zalog, veleprodajo in maloprodajo s številnimi dodatnimi funkcijami, ki jih sodobno podjetje potrebuje za svoje poslovanje. Odlikuje ga izredna nastavljivost in prilagodljivost, hkrati pa ostaja preprost za uporabo.

Osnovne funkcije:

 • vnos prevzemnic (prevzem materiala na zalogo in konsignacija)
 • vnos dobavnic (izdaja materiala) in s tem razbremenitev skladišča
 • izstavitev računov na osnovi dobavnice
 • izstavitev računov brez dobavnic/dobropisi/avansi
 • naročila dobaviteljev
 • vnos paragonskih blokov v maloprodaji. Pri prodaji se proti kontrolirajo zaloge
 • vnos predračunov/ponudb z možnostjo direktne izdelave dobavnic/računov
 • podpora črtni kodi
 • podpora prejeti konsignaciji avtomatizirani odpisi
 • spremljava plačil, izpis opominov, obresti, seznam neplačanih računov
 • zakonsko določene evidence (trgovska knjiga, zapisniki o spremembi cen…)
 • statistiko prodaje, evidenco po prodajalcih oz. komercialistih, evidenco kupcev
 • izpis materialne kartice,izpis pregledov po kupcih,izpis prodaje po izdelkih, izpis zalog
 • obračun inventure
 • pošiljanje in sprejemanje dokumentov preko elektronske pošte
 • E-računi

V primerjavi z večjim programom Fakturiranje, manjša verzija LT nima na voljo:

 • več skladišč (izdane konsignacije)
 • Stroškovnih mest
 • naročil kupcev

Poleg osnovnih funkcij je program dodatno razširljiv s številnimi moduli, katere opisujemo nižje v svojem segmentu “Dodatni moduli v programu Fakturiranje”.

Slike:

fakturiranje-meni
Program ima nastavljive bližnjice do ključnih funkcij. Bližnjice lahko urejate po svoje.

fakturiranje-f5 Gumbi imajo logične bližnjice s tipkovnice za hitro upravljanje (F5 vedno tiska)

fakturiranje-f2 F2 nov vnos odpira vnos nove postavke kjerkoli

fakturiranje-f6 Gumb za pregled kartice artikla

fakturiranje-kocka

Zmogljivi izpisi prodaje, nabave, zalog in drugih potrebnih podatkov. Na voljo tudi interaktivna vrtilna tabela (kocka) s pregledi prodaje in nabave.

fakturiranje-isl Na vaš računalnik se lahko kadarkoli povežemo (z vašim dovoljenjem) in rešimo morebitna vprašanja.

Fakturiranje storitve FAWS

Program Fakturiranje S omogoča izdajo faktur brez dobavnice/dobropise/avanse s številnimi dodatnimi funkcijami, ki jih sodobno podjetje potrebuje za svoje poslovanje. Odlikuje ga izredna nastavljivost in prilagodljivost, hkrati pa ostaja preprost za uporabo.

Osnovne funkcije:

 • vnos računov brez dobavnice/dobropisi/avansi
 • naročila kupcev
 • vnos paragonskih blokov v maloprodaji (le storitve).
 • vnos predračunov/ponudb z možnostjo direktne izdelave računov
 • podpora črtni kodi
 • spremljava plačil, izpis opominov, obresti, seznam neplačanih računov
 • zakonsko določene evidence (trgovska knjiga, zapisniki o spremembi cen…)
 • statistiko prodaje, evidenco po prodajalcih oz. komercialistih, evidenco kupcev
 • izpis pregledov po kupcih,izpis prodaje po storitvah
 • stroškovna mesta
 • zbirno fakturiranje
 • mesečno fakturiranje
 • pošiljanje in sprejemanje dokumentov preko elektronske pošte
 • E-računi

Poleg osnovnih funkcij je program dodatno razširljiv s številnimi moduli, katere opisujemo nižje v svojem segmentu “Dodatni moduli v programu Fakturiranje”.

Slike:

fakturiranje-meni
Program ima nastavljive bližnjice do ključnih funkcij. Bližnjice lahko urejate po svoje.

fakturiranje-f5 Gumbi imajo logične bližnjice s tipkovnice za hitro upravljanje (F5 vedno tiska)

fakturiranje-f2 F2 nov vnos odpira vnos nove postavke kjerkoli

fakturiranje-f6 Gumb za pregled kartice artikla

fakturiranje-kocka

Zmogljivi izpisi prodaje in drugih potrebnih podatkov. Na voljo tudi interaktivna vrtilna tabela (kocka) s pregledi prodaje.

fakturiranje-isl Na vaš računalnik se lahko kadarkoli povežemo (z vašim dovoljenjem) in rešimo morebitna vprašanja.

Fakturiranje Mini FAW MINI

Program Fakturiranje MINI omogoča maloprodajo (storitve) s številnimi dodatnimi funkcijami, ki jih sodobno podjetje potrebuje za svoje poslovanje. Odlikuje ga izredna nastavljivost in prilagodljivost, hkrati pa ostaja preprost za uporabo.

Osnovne funkcije:

 • Šifrant storitev, cenik
 • Šifrant partnerjev
 • vnos paragonskih blokov (storitve), tisk računov na A4 ali manjše POS tiskalnike
 • podpora črtni kodi
 • zakonsko določene evidence (trgovska knjiga, zapisniki o spremembi cen…)
 • statistiko prodaje, evidenco po prodajalcih oz. komercialistih, evidenco kupcev

Slike:

Meniji in gumbi so prilagojeni za še lažje upravljanje.
Meniji in gumbi so prilagojeni za še lažje upravljanje.

 

Preprosta maska za vnos računa
Preprosta maska za vnos računa (kliknite na sliko)

 

fakturiranje-f5 Gumbi imajo logične bližnjice s tipkovnice za hitro upravljanje (F5 vedno tiska)

fakturiranje-f2 F2 nov vnos odpira vnos nove postavke kjerkoli

fakturiranje-f6 Gumb za pregled kartice artikla

 

fakturiranje-isl Na vaš računalnik se lahko kadarkoli povežemo (z vašim dovoljenjem) in rešimo morebitna vprašanja.

Dodatni moduli v programu Fakturiranje

Moduli, ki so na voljo:

 • Vodenje serijskih številk:
  Modul omogoča vodenje serijskih številk artiklov skozi celotni nabavni in prodajni proces. V dokumentih (prevzemnica, dobavnica z računom, interni prenosi, naročila kupcev,…) se na vnosu postavke artikla odpre dodatni zavihek s poljubno polji, ki so namenjeni serijskim številkam. Vnos številk lahko poteka tudi preko namenskega čitalca in programa mTerminal.
  fakturiranje-serijske
 • Vodenje lotov:
  V primeru, da za vodenje artiklov in zalog potrebujete njihovo sledljivost, vodenje lotov, datumov trajanja in podobno, je modul “Vodenje lotov” prava izbira. Vsakemu artiklu posebej je mogoče nastaviti ali je zanj obvezno/neobvezno vnašanje lotov, program pa vas bo pri vnosu opozoril na manjkajoči podatek. Omogočen je tudi pregled zalog po lotih in druge uporabne funkcije. Lote je mogoče vnašati tudi na terminalih v programu mTerminal.
 • Elektronska izmenjava podatkov RIP, Mentek, iPlus, Redok,…
  Podpiramo več sistemov elektronske izmenjave podatkov. Katerega potrebujete je odvisno od vaših kupcev in sistemov, ki jih uporabljajo oni.
 • Hramba gum:
  Modul je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s prodajo in hranjenjem pnevmatik. Nastavljivi modul omogoča vnos vseh potrebnih podatkov gum in hrambenih mest.
 • Najem vozil:
  Vnos najema vozil in najmenikov, izdaja faktur.
 • Dobroimetja na klubski kartici, bonus na prodajo, kartica zvestobe:
  Ponujamo različne rešitve glede vodenja različnih bonusov in dobroimetij.
 • Delovni – proizvodni in servisni nalogi:
  Modul se lahko uporabi tako za proizvodni proces, kot tudi servis. Je popolnoma nastavljiv, kar pomeni, da se lahko približamo željam stranke glede vnosa različnih podatkov, izgleda samega naloga in tudi podatkov, ki so na njem. Omogoča vodenje proizvodnje (lahko skupaj s kosovnicami/normativi) ali servisno dejavnost (popravila, menjave,…).
  fakturiranje-servisni
 • Intrastat:
  S pomočjo intrastat modula omogočamo vnos vseh potrebnih podatkov (država, carinska tarifa,…) sproti, ko delate prevzemice ali prodajne dokumente. Modul vam konec meseca naredi avtomatsko poročilo, ki ga preko programa oddate na portal Intrastat.fakturiranje-intrastat
 • Okoljske dajatve:
  Omogočamo vklop različnih okoljskih dajatev. Od gum, električne in elektronske opreme do odpadne embalaže.
 • Vodenje embalaže:
  V primeru, da želite poleg artiklov ločeno voditi tudi njihovo embalažo (balone za vodo, gajbice,…), vam ta modul omogoča ločen vnos embalaže posameznega artikla. Lahko vam jo tudi ponudi in jo le potrjujete.
 • Oddane pošiljke GLS, Pošta Slovenije, Lagermax, DPD, City Express,…
  Mnogo podjetij dnevno za pošiljanje produktov (oddane pošiljke) koristijo različne prevoznike. Podprli smo večino najbolj razširjenih, modul vam omogoča tisk nalepk, pri nekaterih pa tudi nadaljno povezavo s prevoznikom.
 • Modul za pošiljanje XML podatkov Enaa/Mimovrste, poljubna struktura,
  V primeru, da svoje artikle prodajate preko spletnih strani Enaa ali Mimovrste, smo naredili izvoz podatkov v njihovi strukturi. Mogoče je tudi narediti izvoz v poljubni strukturi (za druge spletne trgovine), ki jih ročno ali periodično poganjate skozi isti modul.
 • Modul za uvoz podatkov iz spletne trgovine v Fakturiranje (naročila, dobavnice,…):
  Spletne trgovine so postale del vsakdana, zato smo razvili modul, ki vam omogoča povezavo med Vasco Fakturiranjem in različnimi spletnimi trgovinami. Omogočamo prenos naročil kupca, dobavnic, računov, ponudb in tudi drugih dokumentov iz spletne trgovine v Fakturiranje. Prenosi se lahko uredijo preko xml datotek ali z direktno povezavo z bazo podatkov. Ker je vsaka prodajalna in spletna trgovina drugačna, se povezava naredi individualno za vaš primer. Modul omogoča tudi avtomatizacijo uvoza podatkov in njihovo kreiranje.
 • Nadartikli:
  Nadartikel lahko pod seboj združuje različne artikle s podobnimi lastnostmi.
 • E-pero:
  Podpisovanje dokumenta preko sistema E-Pero.
 • Povezava z Windows in Android čitalci in programi lastnega razvoja za delo v skladiščih in terenu (mVasco)
  Preko Android programa mVasco, ki združuje tri različne module mVpogledi, mTerminal in mBlagajna pokrivamo različna terenska in skladiščna dela tako preko namenskih Android skenerjev, kot tudi telefonov in tablic. Omogočamo vpogled v različne podatke programov Fakturiranje in Glavna knjiga (neplačani računi, prodaja, salde strank,…), skladiščno poslovanje, ambulanta prodaja, izdelava naročil na terenu, vele in maloprodaja.
Povezava s spletno trgovino (API)

Za povezavo s spletno trgovino je potreben modul Vasco API, ki omogoča povezavo med Vasco programom in spletno trgovino in izmenjavo podatkov med njima.

– Prenos artiklov in zaloge
Spletna trgovina izvaža podatke o artiklih, zalogah in kupcih.
– Uvoz spletnih naročil

Ko kupec odda novo naročilo, se le-to preko Vasco API-ja lahko zapiše v Fakturiranje, prav tako se shranijo novi kupci.

Več…