B2B naročanje – Neboleča vez med dobavitelji in kupci

Objavljeno 13. maja 2014

B2B program rešuje vsakodnevne težave z naročanjem blaga na relaciji kupec – dobavitelj. Preprost sistem naročanja, pregled dobaviteljevih artiklov in cen in elektronsko pošiljanje naročil. Deluje povsem samostojno in neodvisno od ostalih programov, dobavitelj pa ga distribuira med kupci lahko sam, ter ima popolno kontrolo nad prikazom zaloge in artiklov.

Dobavitelj tudi prejme naročilo direktno v program Fakturiranje in dodatno še opomnik na elektronsko pošto. Iz prejetega naročila pa kreira naprej željen dokument (recimo dobavnico). Z B2B programom želimo zmanjšati zmedo naročanja blaga, ki običajno poteka preko telefona, elektronske pošte ali spletnih trgovin, kjer je veliko težav s samo sinhronizacijo podatkov.