Brisanje zneskov za Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, program Plače

Objavljeno 19. decembra 2023

V luči ukinitve oziroma preoblikovanja Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je potrebno za plačo za mesec december, pobrisati obstoječe zneske odtegljajev. Za hitrejše brisanje smo pripravili pripomoček in kratka navodila. Vsa navodila glede obračuna prispevka po novem, ki velja za plačo Januar, izplačana februarja, sledijo konec meseca januarja.