DATOTEKA ZA ZBIRNI CENTER – POPRAVEK

Objavljeno 11. oktobra 2005

V verziji programa 8.58.4 z dne 11.10.2005 je v meniju 1.6.D. narejen popravek pri pripravi podatkov za Zbirni center. V novi verziji program poleg šifre namena in namena nakazila za plače dodatno vpraša še za šifro namena in namen nakazila za kredite. Spremenjeno je tudi to, da se v datoteko zapišejo samo tista nakazila in krediti pri katerih je pri pripadajoči banki ali kreditorju nastavljen Tip prenosa za Zbirni center (tip prenosa > 0).