Dodelave in popravki programa OSW – JULIJ in AVGUST 2005

Objavljeno 26. avgusta 2005

– V-11.41 (19.07.2005): Popravek prenosa iz starih OS (napaka pri prenosu brisanih podatkov)
– V-11.42 (21.07.2005): Sprememba indexov za osnovna sredstva zaradi hitrejšega prikaza in iskanja podatkov.
– V-11.43 (28.07.2005): Dograditve, katerih stopnja koristnosti višja od v parametrih nastavljene Maks. stopnje koristnosti so v seznamu označene z DM.
– V-11.45 (23.08.2005): V meniju 1.9. dodana opcija Delitev osnovnega sredstva s katero lahko del OS spremenimo v novo osnovno sredstvo.
– V-11.46 (24.08.2005): Povezava shranjenih prilog s programom KPFW. Med prilogami OS se prikažejo tudi priloge od prejete fakture kadar je številka vpisana v podatkih osnovnega sredstva v polju "Številka prejete fakture".