Dodelave in popravki programa OSW – SEPTEMBER in OKTOBER 2005

Objavljeno 8. novembra 2005

– V-11.46.2 (07.09.2005): V meniju 7.A.6. je med prenosi iz Excela dodana možnost Prenos knjizb iz XLS datoteke.
– V-11.46.3 (05.10.2005): Popravek pri izpisu nastavljivih seznamov zaradi SQL napake pri nastavitvi določenih selekcij.
– V-11.46.4 (13.10.2005): Popravki izpisov zaradi napake pri prehodu na novo stran zaradi povečane višine vrstice izpisov kot posledica spremembe knjižnice za izpise.
– V-11.47.0 (18.10.2005): Nov šifrant alfanumeričnih stroškovnih mest, ki se lahko vklopi v parametrih programa na strani Stroškovna mesta. Če so osnovna sredstva že vnešena in boste vklopili ta parameter (kar ni preveč priporočljivo) boste morali potem vsem OS ročno ponastaviti alfa-šifro stroškovnega mesta.