Dopolnitev navodil za izračun osnove za nadomestilo plač v breme ZZZS

Objavljeno 3. februarja 2021

3.2.2021: ZZZS je objavil dodatno pojasnilo (v prilogi spodaj), da se dodatek C223 izloči iz osnove za refundacije tudi za spomladanski čas, torej se dodatek C223 v celoti izloči iz osnove za refundacije. To pomeni da se nova formula za bruto znesek za polje »Formula – spremenljivka TT2« glasi »B500-B55-B56-B57-B75-B76-B98-B119-B183.

1.2.2021: V skladu z dopisom ZZZS z naslovom Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, razposlanim 29.1.2021 na naslove delodajalcem, računovodskim servisom in programerskim hišam, smo dopolnili navodila za izračun osnove za nadomestilo plač v breme ZZZS. Dopis najdete v prilogi objave.