Izplačilo redne delovne uspešnosti

Objavljeno 2. decembra 2020

2.12.2020: Ministrstvo za javno upravo ima v pripravi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba bo vsebovala tudi spremenjene razlage glede upoštevanja Redne delovne uspešnosti v osnovi za izračun nadomestila plače Z120 in Z124. Posledično bo nov pripomoček za poračun plač oziroma nadomestil zaradi izplačila RDU na voljo do sredine januarja 2021.

12.11.2020: Na podlagi Pojasnil MJU, dne 2.11.2020, smo pripravili osvežena navodila za izplačilo redne delovne uspešnosti. Dodatna pojasnila glede poračuna nadomestil zaradi izplačila RDU bomo objavili do konca meseca novembra.

1.9.2020: Z julijem 2020 se sprošča izplačilo redne delovne uspešnosti, ki je bila zamrznjena od leta 2010. Pripravili smo podrobna navodila za izvoz podatkov iz Plač, kopiranje v MJU Excel preglednice, ocenitev delovne uspešnosti in uvoz podatkov v obračun.