Minimalna osnova za plačilo prispevkov za februar 2018

Objavljeno 27. februarja 2018
  1. Za vsa izplačila plač delavcem v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) od 1.3.2018 dalje, se za izračun minimalne osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost, uporablja PP preteklega leta (Povprečna bruto plača v RS za leto 2017). Statistični urad RS je 26.2.2018 objavil PP leta 2017 v višini 1.626,95 EUR. To pomeni, da morate vsi uporabniki programa PLAČE, v meniju 1.3 pravilno vpisati omenjeni podatek (JS ima podatek v polju ZN10). Podatek »Procent povprečne plače RS (minimalna osnova za prispevke)« še naprej ostaja 54%. Posledično je nova višina Minimalne osnove za prispevke v RS enaka 878,55 EUR.

 

  1. Za Samozaposlene osebe (15. člen ZPIZ-2) se za obračun prispevkov za februar za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP preteklega leta.

    Določitev minimalne osnove za februar 2018:
    60 % PP2017 = 60% od 1.626,95 EUR = 976,17 EUR (prispevki PIZ, ZSTV in ZAP)
    60 % PP2017 = 60% od 1.626,95 EUR = 976,17 EUR (prispevki ZZ).

 

  1. Za Družbenike oz. Lastnike zasebnih podjetij (16. člen ZPIZ-2) za obračun prispevkov za februar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP preteklega leta. Za leto 2018 velja 80% PP (prispevki PIZ, ZSTV, ZAP in ZZ). Znesek je 1.301,56 EUR.