Minimalna plača v letu 2020 (JS + gospodarstvo)

Objavljeno 27. januarja 2020

Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) s 1. januarjem 2020 spreminja definicijo minimalne plače (prvo izplačilo februarja 2020). Spremenjeni člen se glasi: »Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.«

Minimalna plača za delo opravljeno od 1. januarja 2020 dalje znaša 940,58 EUR bruto.

PLAČE JS;

Kot je v navadi, boste pred plačo za mesec januar prevzeli osvežene formule in sicer preko menija 5.F.A in že lahko pričnete z obračunom plače.

GOSPODARSTVO;

Za določitev nove definicije izračuna minimalne plače, je OBVEZNO izvesti ukaz v meniju 5.E.G, kjer v vrstico »VP-90: Dodatek do minimalne plače« program že samodejno predlaga tiste VP-je, ki sodijo v minimalno plačo. To so načeloma VP-ji, ki predstavljajo ure rednega dela, praznika, dopusta, izrednega dopusta… oziroma ure, ki se vštevajo v fond ur rednega dela (VP100).

To pomeni, da bo program že sam predlagal ustrezne nastavitve. Uporabnik pa lahko po želji doda še kak svoj VP, če smatra, da je tako prav. Nikakor pa naj uporabnik ne bi brisal predlaganih VP-jev. Vsi VP-ji ki ne predstavljajo ur dela, avtomatsko predstavljajo »dodatke« k plači in bodo torej izločeni iz izračuna za minimalno plačo.

Pod to nastavitvijo se nahajajo nastavitve za minimalno plačo, ki je veljala do konca leta 2019, posledično je »vrstica« svetlo siva in je ni možno korigirati. Torej gre za staro, neveljavno nastavitev.

Vrstico »VP-ji za boleznine in refundacije, ki v M4 kot RD (F1)« pustite nedotaknjeno, torej kot jo program ponudi in je ne spreminjajte.

V spodnjem delu se nahajajo še nastavitve za izračun Razlike do minimalne osnove za prispevke. V osnovi se ta nastavitev ne spreminja. Je pa res da bo zadeva delovala s predpogojem, da ste že do sedaj imeli urejene nastavitve za avtomatski izračun Razlike do min. osnove za prispevke. V tem primeru se vam bodo levo spodaj našteli minimalno štirje VP-ji za Razliko do min. osnove za prispevke, na levi strani pa bo minimalno izbrana vsaka od opcij vrednosti »0« do »3«. Vse baze, ki v tem delu nimajo na voljo minimalno štirih VP-jev za izračun Razlike do min. osnove za prispevke, bodo potrebovale resnejši poseg v nastavitve ali celo t.i. prešifracijo baze. V tem primeru se obrnite na Vasco podporo.

slika1