NAPOVED

Objavljeno 4. marca 2007

Aplikacija Napoved 2006 je pripravljena. Na voljo so vsi obrazci za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za potrebe AJPES-a in DURS-a. Obrazce lahko izpišete na tiskalnik ali posnamete podatke na disketo. V roku do konca tedna bo na voljo tudi izdelava datoteke za elektronsko oddajo. Zakasnitev gre na račun tega, da je bila struktura datoteke za elektronsko oddajo znana šele z objavo aplikacije Silvester na spletni strani DURS-a z dne 23.02.2007. Za lažje delo smo v program že vgradili določene formule za izračune iz baz podatkov (GKW ter KPW), torej prenos podatkov ni možen iz DOS aplikacij.

Vsi, ki ste aplikacijo Napoved uporabljali že lansko leto, prevzamete novo verzijo tako, da preko pomožne aplikacije INSTW (ikonca v obliki belo-modre diskete), le-to zamenjate. Dostop do verzije preko neta je omogočen vsem, ki ste aplikacijo za leto 2006 že plačali. Vsi novi uporabniki Napovedi, pa potrebujete novo instalacijo. Na elektronski naslov info@vasco.si se javite vsi, ki ali imate težave s prevzemom nove verzije preko neta ali pa potrebujete novo instalacijo Napovedi, ker jo boste uporabljali letos prvič.

Po zagonu aplikacije Napoved se vam pojavita dva poglavitna menija 1.1. za napovedi za s.p. ter 1.2. za napovedi za gosp.družbe. Izberete ustrezne menu ter s pomočjo tipk za pomoč, ki so navedene spodaj na ekranu odprete aplikacijo za določen subjekt. Na prvem zavihku – Osnovni podatki vpišete podatke subjekta, obvezno ustrezno vpišete datum oz. leto za katero delate Napoved in izberete ali Ročno vnos podatkov, ali uvoz iz GKW ali KPW. Nato levo spodaj označite direktorij za prenos (če ne veste direktorija za prenos, greste recimo ali v GKW ali KPW ter v posamezni firmi preko menuja 8.4. poiščete podatek Direktorij s podatki. Direktorij je za GKW ali KPW za vsa podjetja enak, spreminja se samo številka podjetja ali s.p.-ja.), nato pa kliknete gumb Uvoz podatkov ali opcija Uvoz iz poročil (podatke bere na podlagi AOP-ja). Program na podlagi vnaprej nastavljenih formul do določene mere izpolni Bilanco stanja ter Izkaz poslovnega izida. V zelo kratkem bodo na voljo tudi formule za sam Davčni obračun. Sicer pa formule lahko izpišete v menuju 2.-Razno 4.-Izpis formul. Formule za posamezno postavko na obrazcih pa odprete, dopolnite, popravite ali ignorirate z desnim klikom na polju Znesek v določeni vrstici. Če določeno formulo popravite v enem klientu, popravek velja za vse kliente. Če pa na formulah izberete opcijo, Da formula ne velja, ta ukaz velja le za klienta v katerem se nahajate. Postavke, ki se niso izračunale, vnašate ročno. Ročno se vnaša tudi vse podatke za leto 2005.

Kontrola v primeru, da imate podatke v GKW je najlažja ali preko menuja 3.2.1. (Bilanca) ali preko poročil v menuju 4.1.(Poročila). V primeru, da pa ste uporabnik KPW-ja, imate najboljšo kontrolo preko izpisa v menuju 2.3. s tem, da pri podatku Kaj pišem v drugem polju Kaj pišem, izberete opcijo 1-Pišem seštevke po vseh šifrah.

V menuju 1.1. in 1.2. imate na voljo tudi gumb Izpis podatkov leta 2005. V prihodnjih letih bo aplikacija Napoved beležila za vsako leto posebej originalne obrazce za posamezno leto in vam tako omogočala celosten pregled na davčnimi obračuni.

Za vse ki uporabljate GKW in še niste uredili kontnega plana po novem standardu, lahko ustrezen kontni plan dobite preko GKW v menuju 6.7.8. Istočasno s to operacijo lahko prevzamete tudi poročila (BS, IPIZ). Navodila za prevzem novega kontnega plana pa si lahko preberete na naši spletni strani, Novice Junij 2006.

Druga opcija pa je sprememba kontnega plana preko menuja 6.7.1. Tu vpišete najprej star konto, nato nov konto, ki ga predhodno ne smete odpreti v kontnem planu, ter vse skupaj potrdite. Ukaz najprej vse knjižbe iz prvotnega konta skopira na novo številko konta, nato star konto pobriše, odpre nov konto z istim nazivom kot je bil prvotni. Če pa rabite popraviti samo naziv konta, to naredite kar v šifrantu kontnega plana.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja ali nejasnosti smo vam na voljo na telefonskem servisu ali na info@vasco.si